Naše řešení

Potkali jsme se jako kolegové či spolupracovníci, ať už ve výzkumu trhu, marketingu nebo obchodě. Vycházíme z dlouholeté praxe i při koordinaci mezinárodních projektů.

„Postiženi“ výzkumem trhu, vycházíme z předpokladu, že úspěšný obchod stojí na detailním poznání zákazníka a správné komunikaci správných benefitů správných produktů ke správné cílové skupině  přes správné prodejní cesty.

Nedíváme se na příležitosti jen z pohledu ČR nebo Evropy, vnímáme výhody globální ekonomiky s přesunem kapitálu a příležitostí zejména do Asie a Ruska. Máme osobní vazby na řadě zahraničních trhů.

Známe české firmy. Máme konkrétní reference z předchozí praxe (k dispozici na vyžádání).